FANDOM


Phantom Gryphon
(まぼろし)のグリフォン
PhantomGryphon-CROS-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana)
まぼろしのグリフォン
 Tên Nhật (Chuẩn)
まぼろし
のグリフォン
 Tên Nhật (rōmaji) Maboroshi no Gurifon
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast
 CÔNG / THỦ 2000 / 0
 Mã số 74852097
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên