FANDOM


Photon Thrasher
フォトン・スラッシャー
PhotonThrasher-YS17-EN-C-1E
 Tên Việt Quang Tử Phạt Binh
 Tên Nhật フォトン・スラッシャー
 Tên Nhật (rōmaji) Foton Surasshā
 Tên Hàn 포톤 스래셔
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 0
 Mã số 65367484
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.