FANDOM


Pinpoint Guard
ピンポイント・ガード
PinpointGuard.png
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 44509898
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú đối phương tuyên bố tấn công: Chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 sao trở xuống trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Thủ mặt-ngửa. Nó không thể bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài trong lượt này.
English Description
When an opponent's monster declares an attack: Target 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard; Special Summon it in face-up Defense Position. It cannot be destroyed by battle or by card effects this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên