FANDOM


Pitch-Black Warwolf
(しっ)(こく)(せん)() ワーウルフ
PitchBlackWarwolf-YS16-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しっ
こくの
せん
し ワーウルフ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しっ
こく
の戦
せん
ワーウルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Shikkoku no Senshi Wāurufu
 Tên Nhật (Dịch) Pitch-Black Warrior Warwolf
 Tên Hàn 칠흑의 전사 워울프
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 600
 Mã số 88975532
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.