FANDOM


Pitch-Black Warwolf
(しっ)(こく)(せん)() ワーウルフ
PitchBlackWarwolf-YS16-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しっ
こくの
せん
し ワーウルフ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しっ
こく
の戦
せん
ワーウルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Shikkoku no Senshi Wāurufu
 Tên Nhật (Dịch) Pitch-Black Warrior Warwolf
 Tên Hàn 칠흑의 전사 워울프
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 600
 Mã số 88975532
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác