FANDOM


Pitch-Black Warwolf
(しっ)(こく)(せん)() ワーウルフ
PitchBlackWarwolf-YS16-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しっ
こくの
せん
し ワーウルフ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しっ
こく
の戦
せん
ワーウルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Shikkoku no Senshi Wāurufu
 Tên Nhật (Dịch) Pitch-Black Warrior Warwolf
 Tên Hàn 칠흑의 전사 워울프
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 600
 Mã số 88975532
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên