FANDOM


Tiếng Ả Rập, Croatia và Hy Lạp tên bài không chính thức (Tên bài)

Bồ Đào Nha truyền thuyết được đưa ra không chính thức.

Poison Chain
ポイズン・チェーン
PoisonChain-CSOC-EN-C-1E
 Tên Nhật ポイズン・チェーン
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 33302407
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.