Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Poison Chain

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Tiếng Ả Rập, Croatia và Hy Lạp tên bài không chính thức (Tên bài)

Bồ Đào Nha truyền thuyết được đưa ra không chính thức.

Poison Chain
ポイズン・チェーン
PoisonChain-CSOC-EN-C-1E.jpg
 Tên Nhật ポイズン・チェーン
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 33302407
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên