FANDOM


Tiếng Ả Rập, Croatia và Hy Lạp tên bài không chính thức (Tên bài)

Bồ Đào Nha truyền thuyết được đưa ra không chính thức.

Poison Chain
ポイズン・チェーン
PoisonChain-CSOC-EN-C-1E
 Tên Nhật ポイズン・チェーン
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 33302407
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]