FANDOM


Poisonous Winds
(もう)(どく)(かぜ)
PoisonousWinds-PHSW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
もう
どくの
かぜ
 Tên Nhật (Chuẩn)
もう
どく
の風
かぜ
 Tên Nhật (rōmaji) Mōdoku no Kaze
 Tên Nhật (Dịch) Deadly Poisonous Wind
 Tên Hàn 맹독의 바람
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 95561280
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]