Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Poly-Chemicritter Dioxogre

7.212bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Poly-Chemicritter Dioxogre
(しん)()(ごう)(じゅう)ダイオーキシン
PolyChemicritterDioxogre-INOV-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
しん
ごう
じゅうダイオーキシン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ごう
じゅう
ダイオーキシン
 Tên Nhật (rōmaji) Shinkagōjū Daiōkishin
 Tên Nhật (Dịch) Evol-Chemical Beast Dioxin
 Tên Hàn 진화합야수 다이오키신
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 200
 Mã số 44088292
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên