FANDOM


Poly-Chemicritter Dioxogre
(しん)()(ごう)(じゅう)ダイオーキシン
PolyChemicritterDioxogre-INOV-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
ごう
じゅうダイオーキシン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ごう
じゅう
ダイオーキシン
 Tên Nhật (rōmaji) Shinkagōjū Daiōkishin
 Tên Nhật (Dịch) Evol-Chemical Beast Dioxin
 Tên Hàn 진화합야수 다이오키신
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 200
 Mã số 44088292
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.