Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Portal:Nhân vật anime Yu-Gi-Oh! ZEXAL

6.661bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Nhân vật Chính

Phụ trợ

Sei
 Sei
III
 III
IV
 IV
 V
Tron
Nash
Ena
 Ena

World Duel Carnival

Vươn đến Số 1 Thế giới!

Một phần nhỏ

Goda
Yone
Fuma
Mach
Iris

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên