FANDOM


Pot of Desires
(ごう)(よく)(どん)(よく)(つぼ)
PotofDesires-TDIL-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ごう
よくで
どん
よくな
つぼ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
よく
で貪
どん
よく
な壺
つぼ
 Tên Nhật (rōmaji) Gōyoku de Don'yoku na Tsubo
 Tên Nhật (Dịch) Pot of Greed and Avarice
 Tên Hàn 욕망과 탐욕의 항아리
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 35261759
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]