Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Pot of Desires

7.571bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Pot of Desires
(ごう)(よく)(どん)(よく)(つぼ)
PotofDesires-TDIL-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ごう
よくで
どん
よくな
つぼ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
よく
で貪
どん
よく
な壺
つぼ
 Tên Nhật (rōmaji) Gōyoku de Don'yoku na Tsubo
 Tên Nhật (Dịch) Pot of Greed and Avarice
 Tên Hàn 욕망과 탐욕의 항아리
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 35261759
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên