FANDOM


Pre-Preparation of Rites
()(しき)(した)(じゅん)()
PrePreparationofRites-SHVI-EN-SR-1E
 Tên Việt Chuẩn Bị Trước Tế Lễ
 Tên Nhật (Kana)
しきの
した
じゅん
 Tên Nhật (Chuẩn)
しき
の下
した
じゅん
 Tên Nhật (rōmaji) Gishki no Shitajunbi
 Tên Hàn 의식의 밑준비
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 13048472
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên