FANDOM


Pre-Preparation of Rites
()(しき)(した)(じゅん)()
PrePreparationofRites-SHVI-EN-SR-1E
 Tên Việt Chuẩn Bị Trước Tế Lễ
 Tên Nhật (Kana)
しきの
した
じゅん
 Tên Nhật (Chuẩn)
しき
の下
した
じゅん
 Tên Nhật (rōmaji) Gishki no Shitajunbi
 Tên Hàn 의식의 밑준비
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 13048472
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác