FANDOM


Predaplant Flytrap
捕食植物(プレデター・プランツ)フライ・ヘル
PredaplantFlytrap-INOV-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
捕食植物
プレデター・プランツフライ・ヘル
 Tên Nhật (Chuẩn) 捕食植物
プレデター・プランツ
フライ・ヘル
 Tên Nhật (rōmaji) Puredetā Purantsu Furai Heru
 Tên Nhật (Dịch) Predator Plants Fly Hell
 Tên Hàn 프레데터 플랜츠 플라이 헬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 800
 Mã số 96622984
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.