FANDOM


Predaplant Flytrap
捕食植物(プレデター・プランツ)フライ・ヘル
PredaplantFlytrap-INOV-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
捕食植物
プレデター・プランツフライ・ヘル
 Tên Nhật (Chuẩn) 捕食植物
プレデター・プランツ
フライ・ヘル
 Tên Nhật (rōmaji) Puredetā Purantsu Furai Heru
 Tên Nhật (Dịch) Predator Plants Fly Hell
 Tên Hàn 프레데터 플랜츠 플라이 헬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 800
 Mã số 96622984
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.