FANDOM


Predaplant Moray Nepenthes
捕食植物(プレデター・プランツ)モーレイ・ネペンテス
PredaplantMorayNepenthes-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
捕食植物
プレデター・プランツモーレイ・ネペンテス
 Tên Nhật (Chuẩn) 捕食植物
プレデター・プランツ
モーレイ・ネペンテス
 Tên Nhật (rōmaji) Puredetā Purantsu Mōrei Nepentesu
 Tên Nhật (Dịch) Predator Plants Moray Nepenthes
 Tên Hàn 프레데터 플랜츠 모레이 네펜테스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 22011689
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.