FANDOM


Predaplant Squid Drosera
捕食植物(プレデター・プランツ)スキッド・ドロセーラ
PredaplantSquidDrosera-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
捕食植物
プレデター・プランツスキッド・ドロセーラ
 Tên Nhật (Chuẩn) 捕食植物
プレデター・プランツ
スキッド・ドロセーラ
 Tên Nhật (rōmaji) Puredetā Purantsu Sukiddo Dorosēra
 Tên Nhật (Dịch) Predator Plants Squid Drosera
 Tên Hàn 프레데터 플랜츠 스키드 드로세라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 400
 Mã số 69105797
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác