FANDOM


Prediction Princess Tarotrei
(せい)(せん)(じゅつ)()タロットレイ
PredictionPrincessTarotrei-DRL2-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
せん
じゅつ
きタロットレイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
せん
じゅつ
タロットレイ
 Tên Nhật (rōmaji) Seisenjutsuki Tarottorei
 Tên Nhật (Dịch) Holy Prediction Princess Tarotrei
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1200
 Mã số 94997874
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác