FANDOM


Preparation of Rites
()(しき)(じゅん)()
PreparationofRites-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Việt Chuẩn Bị Tế Lễ
 Tên Nhật (Kana)
しきの
じゅん
 Tên Nhật (Chuẩn)
しき
の準
じゅん
 Tên Nhật (rōmaji) Gishiki no Junbi
 Tên Hàn 의식의 준비
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 96729612
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác