FANDOM


Prideful Roar
プライドの咆哮
PridefulRoar
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 66518841
Mô tả Hiệu ứng
Vào lúc tính toán thiệt hại, nếu quái thú của bạn chiến đấu với quái thú của đối phương có ATK cao hơn: Trả Điểm Gốc bằng với mức chênh lệch ATK; quái thú của bạn tăng thêm ATK bằng với mức chênh lệch đó +300, duy nhất vào lúc tính toán thiệt hại.
English Description
During damage calculation, if your monster battles an opponent's monster with a higher ATK: Pay Life Points equal to the difference in ATK; your monster gains ATK equal to that difference +300, during damage calculation only.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên