FANDOM


Prime Material Dragon
マテリアルドラゴン
PrimeMaterialDragon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 2400/2000
Mã số 12298909
Loại Hiệu ứng Continuous, Quick
Mô tả Hiệu ứng
Bất cứ hiệu ứng nhằm gây thiệt hại cho người chơi sẽ tăng Điểm Gốc tương ứng cho họ, thay thế. Vào lượt của đôi bên, khi có Bài Phép, Bẫy, hiệu ứng Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng của Quái thú Hiệu ứng được kích hoạt nhằm hủy (nhiều) quái thú trên sân: Bạn có thể đưa 1 lá bài từ trên tay bạn vào Mộ bài; vô hiệu sự kích hoạt đó và hủy nó.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên