FANDOM


Proof of Powerlessness
無力の証明
ProofofPowerlessness
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 11373345
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ kích hoạt khi nào bạn có điều khiển quái thú Cấp 7 sao trở lên. Hủy tất cả quái thú mặt-ngửa Cấp 5 sao trở xuống đối phương điều khiển. Quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong lượt này.
English Description
Activate only while you control a face-up Level 7 or higher monster. Destroy all face-up Level 5 or lower monsters your opponent controls. Monsters you control cannot attack this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên