FANDOM


Protector of the Sanctuary
(しん)殿(でん)(まも)(もの)
ProtectoroftheSanctuary-CP05-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
しん
殿
でんを
まもる
もの
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
殿
でん
を守
まも
る者
もの
 Tên Nhật (rōmaji) Shinden o Mamoru Mono
 Tên Nhật (Dịch) The One Who Protects the Temple
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1900
 Mã số 24221739
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác