FANDOM


Protector of the Sanctuary
(しん)殿(でん)(まも)(もの)
ProtectoroftheSanctuary-CP05-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
しん
殿
でんを
まもる
もの
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
殿
でん
を守
まも
る者
もの
 Tên Nhật (rōmaji) Shinden o Mamoru Mono
 Tên Nhật (Dịch) The One Who Protects the Temple
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1900
 Mã số 24221739
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.