FANDOM


Protector of the Sanctuary
(しん)殿(でん)(まも)(もの)
ProtectoroftheSanctuary-CP05-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
しん
殿
でんを
まもる
もの
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
殿
でん
を守
まも
る者
もの
 Tên Nhật (rōmaji) Shinden o Mamoru Mono
 Tên Nhật (Dịch) The One Who Protects the Temple
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1900
 Mã số 24221739
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên