FANDOM


Hiệu ứng Giả-Lật mặt (Pseudo-Flip Effect) là thuật ngữ không chính thức cho Hiệu ứng Trigger tương tự như Hiệu ứng Lật mặt (Flip Effect); những hiệu ứng kích hoạt khi quái thú được lật lên mặt-ngửa. Tuy nhiên, vì chúng là kích hoạt hiệu ứng chứ không phải Hiệu ứng Lật mặt, do đó những lá bài như Ceasefire, Evil HERO Dark Gaia, The Spell Absorbing Life,.v.v.. không được áp dụng cho chúng.

Một số ví dụ về các quái thú có kiểu hiệu ứng này là Geargiarmor, Nightmare Penguin, Fossil Dyna Pachycephalo, Worm Yagan, và Karakuri Ninja mdl 339 "Sazank".

Ví dụ minh họa

GhostrickDoll

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.