FANDOM


Putrid Pudding Body Buddies
プリン(たい)
PutridPuddingBodyBuddies-CROS-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana) プリン
たい
 Tên Nhật (Chuẩn) プリン隊
たい
 Tên Nhật (rōmaji) Purintai
 Tên Nhật (Dịch) Pudding Corps
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 85101097
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác