FANDOM


Putrid Pudding Body Buddies
プリン(たい)
PutridPuddingBodyBuddies-CROS-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana) プリン
たい
 Tên Nhật (Chuẩn) プリン隊
たい
 Tên Nhật (rōmaji) Purintai
 Tên Nhật (Dịch) Pudding Corps
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 85101097
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.