Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Pyro Clock of Destiny

6.335bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Pyro Clock of Destiny
(うん)(めい)()()(けい)
PyroClockofDestiny-PGD-NA-C-UE.png
 Tên Việt (tạm dịch) Đốt Cháy Đồng Hồ Vận Mệnh
 Tên Nhật (Kana)
うん
めいの
けい
 Tên Nhật (Chuẩn)
うん
めい
の火
けい
 Tên Nhật (rōmaji) Unmei no Hidokei
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
 Mã số 01082946
 Loại Hiệu ứng Effect
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited


[type::Card page| ][[1]][[2]][name::Plameni Sat Sudbine| ]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên