FANDOM


Pyro Clock of Destiny
(うん)(めい)()()(けい)
PyroClockofDestiny-PGD-NA-C-UE
 Tên Việt Đốt Cháy Đồng Hồ Vận Mệnh
 Tên Nhật (Kana)
うん
めいの
けい
 Tên Nhật (Chuẩn)
うん
めい
の火
けい
 Tên Nhật (rōmaji) Unmei no Hidokei
 Tên Hàn 운명의 불시계
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 01082946
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác