FANDOM


Pyro Clock of Destiny
(うん)(めい)()()(けい)
PyroClockofDestiny-PGD-NA-C-UE
 Tên Việt Đốt Cháy Đồng Hồ Vận Mệnh
 Tên Nhật (Kana)
うん
めいの
けい
 Tên Nhật (Chuẩn)
うん
めい
の火
けい
 Tên Nhật (rōmaji) Unmei no Hidokei
 Tên Hàn 운명의 불시계
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 01082946
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.