FANDOM


LIGHT.svg
QUANG(LIGHT) (光ひかり Hikari) là một Hệ của quái thú, đối lập hoàn toàn với Hệ-ÁM. Hệ này bao gồm rất nhiều loại quái thú, nhưng đại diện chính thường là Loại-Fairy, Thunder, Spellcaster, Machine và đôi lúc cũng có Warrior. Nói chung là Hệ này khá đa dạng chủng loại của quái thú.

QUANG, không có nghĩa là bao gồm toàn những bản thể tốt đẹp. Đôi khi chúng cũng là những quái thú tà ác như các Alien, Arcana Force, Worms ... nhưng chúng vẫn mang Hệ-QUANG. Tuy nhiên không phải là không có những đại diện về các archetype theo khuynh hướng tốt hay anh hùng, ví dụ như Noble Knight, Constellar,...


Mẫu Quái thú Hệ QUANG

Athena.jpg

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên