FANDOM


Qliphort Shell
クリフォート・シェル
QliphortShell-NECH-EN-R-1E
 Tên Nhật クリフォート・シェル
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 9
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1000
 Mã số 90885155
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác