FANDOM


Qliphort Stealth
クリフォート・エイリアス
QliphortStealth-SECE-EN-UR-1E
 Tên Nhật クリフォート・エイリアス
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1000
 Mã số 13073850
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.