Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Quái thú Tuner

5.849bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Quái thú Tuner: là 1 Loại phụ của Quái thú dùng để chỉ những Quái thú chuyên dụng để Triệu hồi Đồng bộ.

Có thể thấy dòng chữ Tuner bên cạnh Loại của Quái thú để biết đây là Quái thú Tuner.


MẪU VÍ DỤ

EffectVeiler.jpg

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên