FANDOM


Queen's Pawn
(じょ)(おう)(せん)(たく)
QueensPawn-DREV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
じょ
おうの
せん
たく
 Tên Nhật (Chuẩn)
じょ
おう
の選
せん
たく
 Tên Nhật (rōmaji) Jo'ō no Sentaku
 Tên Nhật (Dịch) Queen's Selection
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 58477767
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]