FANDOM


Queen Angel of Roses
(りん)(てん)使()クイーン・オブ・ローズ
QueenAngelofRoses-LC5D-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
りん
てん
使
しクイーン・オブ・ローズ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りん
てん
使
クイーン・オブ・ローズ
 Tên Nhật (rōmaji) Rintenshi Kuīn obu Rōzu
 Tên Nhật (Dịch) Gallant Angel - Queen of Rose
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1300
 Mã số 96470883
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác