FANDOM


Queen Angel of Roses
(りん)(てん)使()クイーン・オブ・ローズ
QueenAngelofRoses-LC5D-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
りん
てん
使
しクイーン・オブ・ローズ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りん
てん
使
クイーン・オブ・ローズ
 Tên Nhật (rōmaji) Rintenshi Kuīn obu Rōzu
 Tên Nhật (Dịch) Gallant Angel - Queen of Rose
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1300
 Mã số 96470883
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.