FANDOM


Queen Angel of Roses
(りん)(てん)使()クイーン・オブ・ローズ
QueenAngelofRoses-LC5D-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
りん
てん
使
しクイーン・オブ・ローズ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りん
てん
使
クイーン・オブ・ローズ
 Tên Nhật (rōmaji) Rintenshi Kuīn obu Rōzu
 Tên Nhật (Dịch) Gallant Angel - Queen of Rose
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1300
 Mã số 96470883
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên