FANDOM


Queen Bird
クイーン・バード
 Tên Nhật クイーン・バード
 Tên Hàn 퀸버드
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast
 CÔNG / THỦ 1200 / 2000
 Mã số 73081602
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác