Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Queen Dragun Djinn

7.220bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Queen Dragun Djinn
(りゅう)()(じん) クィーンドラグーン
QueenDragunDjinn-GAOV-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Vô Diện Long - Nữ Hoàng Long
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
じん クィーンドラグーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
じん
クィーンドラグーン
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūmajin Kwīn Doragūn
 Tên Nhật (Dịch) Dragon Djinn - Queen Dragoon
 Tên Hàn 용마인 퀸 드라군
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1200
 Mã số 90726340
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên