FANDOM


Queen Dragun Djinn
(りゅう)()(じん) クィーンドラグーン
QueenDragunDjinn-GAOV-EN-SR-1E
 Tên Việt Vô Diện Long - Nữ Hoàng Long
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
じん クィーンドラグーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
じん
クィーンドラグーン
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūmajin Kwīn Doragūn
 Tên Nhật (Dịch) Dragon Djinn - Queen Dragoon
 Tên Hàn 용마인 퀸 드라군
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1200
 Mã số 90726340
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.