FANDOM


Queen Dragun Djinn
(りゅう)()(じん) クィーンドラグーン
QueenDragunDjinn-GAOV-EN-SR-1E
 Tên Việt Vô Diện Long - Nữ Hoàng Long
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
じん クィーンドラグーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
じん
クィーンドラグーン
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūmajin Kwīn Doragūn
 Tên Nhật (Dịch) Dragon Djinn - Queen Dragoon
 Tên Hàn 용마인 퀸 드라군
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1200
 Mã số 90726340
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên