FANDOM


Quillbolt Hedgehog
ボルト・ヘッジホッグ
Quillbolt-Hedgehog.png
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 2 CG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 800/800
Mã số 23571046
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi bạn điều khiển 1 quái thú Tuner mặt-ngửa, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ bài. Khi lá bài này đã được Triệu hồi bằng cách này, xóa bỏ nó kho nó rời sân.
English Description
If you control a face-up Tuner monster: You can Special Summon this card from your Graveyard. If this card was Summoned this way, banish it when it leaves the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên