FANDOM


Radiant Mirror Force
(せん)(こう)のバリア-シャイニング・フォース-
RadiantMirrorForce-FOTB-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せん
こうのバリア-シャイニング・フォース-
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
こう
のバリア-シャイニング・フォース-
 Tên Nhật (rōmaji) Senkō no Baria ‐ Shainingu Fōsu
 Tên Nhật (Dịch) Flashing Barrier -Shining Force-
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 21481146
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.