FANDOMRaging Tempest là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG) và Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Nó là set thứ 11 trong set thứ 11 trong loạt bài thứ 9 của TCG, kế tiếp của Invasion: Vengeance, và tiếp theo là Maximum Crisis.[1]

Đặc điểm

  • Giới thiệu các nhóm bài "Windwitch" và "Zoodiac", cũng như loạt bài "Shinobird", đến với OCG/TCG.
  • Giới thiệu hỗ trơ đầu tiên của nhóm bài "Pendulum Dragon".
    • Nó cũng giới thiệu hỗ trợ đầu tiên cho nhóm bài "Symphonic Warrior" đến với TCG.

Phân tích

Trong OCG, có 5 lá bài mỗi gói và 30 gói mỗi hộp. Set bao gồm 80 lá bài, hoặc 103 lá bài trong Master Set:

Trong TCG, có 9 lá bài mỗi gói và 24 gói mỗi hộp. Set bao gồm 30 lá:

Thư viện

Danh sách

Tài liệu tham khảo

  1. "The Organization | [OCG] Raging Tempest". YGOrganization. June 20, 2016. https://ygorganization.com/ocg-raging-tempest/.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên