Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Raging Tempest

5.826bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Raging Tempest
Raging Tempest
Tên Set bài
United Kingdom Anh
  • Raging Tempest
Japan Nhật
Nhật

レイジング・テンペスト

Rōmaji

Reijingu Tenpesuto

Thông tin chung
Tập trung

OCG/TCG

Phân loại

Booster Pack

Tiền tố
  • RATE-EN (en)
Số thứ tự

911

Số lượng

80

Ảnh bìa

Odd-Eyes Raging Dragon

Yugioh-Card database ID
Ngày phát hành
Anh (na)
  • February 10, 2017

Raging Tempest

Raging Tempest là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG) và Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Nó là set thứ 11 trong series thứ 9 của OCG, nối tiếp Invasion: Vengeance.[1]


Thông tin trong bài viết này vẫn chưa hoàn chỉnh, đầy đủ.

Tham khảo

  1. "The Organization | [OCG] Raging Tempest". YGOrganization. June 20, 2016. https://ygorganization.com/ocg-raging-tempest/.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên