FANDOM


Raidraptor - Avenge Vulture
RR(レイド・ラプターズ)-アベンジ・ヴァルチャー
RaidraptorAvengeVulture-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-アベンジ・ヴァルチャー
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-アベンジ・ヴァルチャー
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Abenji Varuchā
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Avenge Vulture
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 100
 Mã số 10194329
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác