FANDOM


Raidraptor - Avenge Vulture
RR(レイド・ラプターズ)-アベンジ・ヴァルチャー
RaidraptorAvengeVulture-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-アベンジ・ヴァルチャー
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-アベンジ・ヴァルチャー
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Abenji Varuchā
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Avenge Vulture
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 100
 Mã số 10194329
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.