FANDOM


Raidraptor - Blade Burner Falcon
RR(レイド・ラプターズ)-ブレード・バーナー・ファルコン
RaidraptorBladeBurnerFalcon-DRL3-EN-UR-1E
 Tên Việt Liệt Mãnh Điêu - Hỏa Luyện Kiếm Ưng
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ブレード・バーナー・ファルコン
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ブレード・バーナー・ファルコン
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Burēdo Bānā Farukon
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Blade Burner Falcon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Winged Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 96592102
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.