FANDOM


Raidraptor - Blade Burner Falcon
RR(レイド・ラプターズ)-ブレード・バーナー・ファルコン
RaidraptorBladeBurnerFalcon-DRL3-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Liệt Mãnh Điêu - Hỏa Luyện Kiếm Ưng
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ブレード・バーナー・ファルコン
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ブレード・バーナー・ファルコン
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Burēdo Bānā Farukon
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Blade Burner Falcon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Winged Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 96592102
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên