FANDOM


Raidraptor - Blade Burner Falcon
RR(レイド・ラプターズ)-ブレード・バーナー・ファルコン
RaidraptorBladeBurnerFalcon-DRL3-EN-UR-1E
 Tên Việt Liệt Mãnh Điêu - Hỏa Luyện Kiếm Ưng
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ブレード・バーナー・ファルコン
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ブレード・バーナー・ファルコン
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Burēdo Bānā Farukon
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Blade Burner Falcon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Winged Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 96592102
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác