FANDOM


Raidraptor - Blaze Falcon
RR(レイド・ラプターズ)-ブレイズ・ファルコン
RaidraptorBlazeFalcon-CROS-EN-R-1E
 Tên Việt Liệt Mãnh Điêu - Hỏa Diệm Bách Thanh
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ブレイズ・ファルコン
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ブレイズ・ファルコン
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Bureizu Farukon
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Blaze Falcon
 Tên Hàn R(레이드)R(랩터즈)-브레이즈 팔콘
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Winged Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2000
 Mã số 45533023
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác