FANDOM


Raidraptor - Booster Strix
RR(レイド・ラプターズ)-ブースター・ストリクス
RaidraptorBoosterStrix-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ブースター・ストリクス
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ブースター・ストリクス
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Būsutā Sutorikusu
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Booster Strix
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 1700
 Mã số 73977033
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác