FANDOM


Raidraptor - Fuzzy Lanius
RR(レイド・ラプターズ)-ファジー・レイニアス
RaidraptorFuzzyLanius-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ファジー・レイニアス
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ファジー・レイニアス
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Fajī Reiniasu
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Fuzzy Lanius
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 05929801
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác