FANDOM


Raidraptor - Mimicry Lanius
RR(レイド・ラプターズ)-ミミクリー・レイニアス
RaidraptorMimicryLanius-CROS-EN-C-1E
 Tên Việt Liệt Mãnh Điêu - Sao Bản Bách Thanh
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ミミクリー・レイニアス
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ミミクリー・レイニアス
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Mimikurī Reiniasu
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Mimicry Lanius
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1900
 Mã số 96345188
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác