Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Raidraptor - Mimicry Lanius

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Raidraptor - Mimicry Lanius
RR(レイド・ラプターズ)-ミミクリー・レイニアス
RaidraptorMimicryLanius-CROS-EN-C-1E.png
 Tên Việt Liệt Mãnh Điêu - Sao Bản Bách Thanh
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ミミクリー・レイニアス
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ミミクリー・レイニアス
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Mimikurī Reiniasu
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Mimicry Lanius
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1900
 Mã số 96345188
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên