FANDOM


Raidraptor - Napalm Dragonius
RR(レイド・ラプターズ)-ナパーム・ドラゴニアス
RaidraptorNapalmDragonius-DRL3-EN-UR-1E
 Tên Việt Liệt Mãnh Điêu - Hỏa Không Điêu Long
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ナパーム・ドラゴニアス
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ナパーム・ドラゴニアス
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Napāmu Doragoniasu
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Napalm Dragonius
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 60508057
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên