Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Raidraptor - Nest

7.220bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Raidraptor - Nest
RR(レイド・ラプターズ)-ネスト
RaidraptorNest-WIRA-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ネスト
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ネスト
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Nesuto
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Nest
 Tên Hàn R(레이드)R(랩터즈)-네스트
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 08559793
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên