FANDOM


Raidraptor - Nest
RR(レイド・ラプターズ)-ネスト
RaidraptorNest-WIRA-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ネスト
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ネスト
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Nesuto
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Nest
 Tên Hàn R(레이드)R(랩터즈)-네스트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 08559793
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]