FANDOM


Raidraptor - Nest
RR(レイド・ラプターズ)-ネスト
RaidraptorNest-WIRA-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ネスト
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ネスト
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Nesuto
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Nest
 Tên Hàn R(레이드)R(랩터즈)-네스트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 08559793
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên