FANDOM


Raidraptor - Pain Lanius
RR(レイド・ラプターズ)-ペイン・レイニアス
RaidraptorPainLanius-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ペイン・レイニアス
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ペイン・レイニアス
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Pein Reiniasu
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Pain Lanius
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 46589034
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên