FANDOM


Raidraptor - Pain Lanius
RR(レイド・ラプターズ)-ペイン・レイニアス
RaidraptorPainLanius-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ペイン・レイニアス
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ペイン・レイニアス
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Pein Reiniasu
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Pain Lanius
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 46589034
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác