FANDOM


Raidraptor - Pain Lanius
RR(レイド・ラプターズ)-ペイン・レイニアス
RaidraptorPainLanius-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-ペイン・レイニアス
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-ペイン・レイニアス
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Pein Reiniasu
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Pain Lanius
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 46589034
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.