FANDOM


Raidraptor - Return
RR(レイド・ラプターズ)-リターン
RaidraptorReturn-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-リターン
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-リターン
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Ritān
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Return
 Tên Hàn RR-리턴
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 30500113
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]