FANDOMRaidraptor - Revolution Falcon
RR(レイド・ラプターズ)-レヴォリューション・ファルコン
RaidraptorRevolutionFalcon-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-レヴォリューション・ファルコン
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-レヴォリューション・ファルコン
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Revoryūshon Farukon
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Revolution Falcon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Winged Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 3000
 Mã số 81927732
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên