FANDOM


Raidraptor - Sharp Lanius
RR(レイド・ラプターズ)-インペイル・レイニアス
RaidraptorSharpLanius-CROS-EN-C-1E
 Tên Việt Liệt Mãnh Điêu - Xảo Bách Thanh
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-インペイル・レイニアス
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-インペイル・レイニアス
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Inpeiru Reiniasu
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Impale Lanius
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1000
 Mã số 60950180
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.