FANDOM


Raidraptor - Sharp Lanius
RR(レイド・ラプターズ)-インペイル・レイニアス
RaidraptorSharpLanius-CROS-EN-C-1E
 Tên Việt Liệt Mãnh Điêu - Xảo Bách Thanh
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-インペイル・レイニアス
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-インペイル・レイニアス
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Inpeiru Reiniasu
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Impale Lanius
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1000
 Mã số 60950180
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác