FANDOM


Raidraptor - Singing Lanius
RR(レイド・ラプターズ)-シンギング・レイニアス
RaidraptorSingingLanius-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-シンギング・レイニアス
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-シンギング・レイニアス
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Shingingu Reiniasu
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Singing Lanius
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 31314549
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác