FANDOM


Raidraptor - Ultimate Falcon
RR(レイド・ラプターズ)-アルティメット・ファルコン
RaidraptorUltimateFalcon-SHVI-EN-SR-1E
 Tên Việt Liệt Mãnh Điêu - Tối Thượng Ưng
 Tên Nhật (Kana)
RR
レイド・ラプターズ-アルティメット・ファルコン
 Tên Nhật (Chuẩn) RR
レイド・ラプターズ
-アルティメット・ファルコン
 Tên Nhật (rōmaji) Reido Raputāzu - Arutimetto Farukon
 Tên Nhật (Dịch) Raid Raptors - Ultimate Falcon
 Tên Hàn R(레이드)R(랩터즈)-얼티미트 팔콘
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 10 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Winged Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 2000
 Mã số 86221741
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác