FANDOM


Rainbow Kuriboh
(にじ)クリボー
RainbowKuriboh-SR01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
にじクリボー
 Tên Nhật (Chuẩn)
にじ
クリボー
 Tên Nhật (rōmaji) Niji Kuribō
 Tên Hàn 무지개 크리보
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 02830693
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.