FANDOM


Rainbow Kuriboh
(にじ)クリボー
RainbowKuriboh.png
Nhóm liên quan Kuri
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 100/100
Mã số 02830693
Loại Hiệu ứng Condition, Trigger, Continuous, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn chỉ có thể dùng mỗi hiệu ứng của "Rainbow Kuriboh" một lần trong lượt.
● Khi quái thú của đối phương tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu quái thú đó; trang bị lá này từ tay bạn cho mục tiêu đó. Nó không thể tấn công.
● Khi quái thú của đối phương tuyên bố tấn công trực tiếp: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Mộ bài của bạn. Nếu Triệu hồi theo cách này, loại ra ngoài lá này khi nó rời sân.
English Description
You can only activate each effect of "Rainbow Kuriboh" once per turn.
● When an opponent's monster declares an attack: You can target that monster; equip this card from your hand to that target. It cannot attack.
● When an opponent's monster declares a direct attack: You can Special Summon this card from your Graveyard. If Summoned this way, banish this card when it leaves the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên