FANDOM


Rainbow Marine Mermaid
レインボー・マリン・マーメイド
 Tên Nhật レインボー・マリン・マーメイド
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fish
 CÔNG / THỦ 1550 / 1700
 Mã số 29402771
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác