FANDOM


Rainbow Neos
レインボー・ネオス
RainbowNeos-RYMP-EN-C-1E
 Tên Nhật レインボー・ネオス
 Tên Nhật (rōmaji) Reinbō Neosu
 Tên Hàn 레인보우 네오스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 4500 / 3000
 Mã số 86346643
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.