FANDOM


Rainbow Neos
レインボー・ネオス
RainbowNeos-RYMP-EN-C-1E
 Tên Việt Thất Sắc Tân Vương
 Tên Nhật レインボー・ネオス
 Tên Nhật (rōmaji) Reinbō Neosu
 Tên Hàn 레인보우 네오스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 4500 / 3000
 Mã số 86346643
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác